Štāba bataljons - NBS daudzpusīgākais bataljons

D4F1AFD4DDB8429ABFFC70EF6E046FB9.jpg

Štāba bataljons - NBS daudzpusīgākais bataljons

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba bataljons un tā karavīri cilvēkiem no malas parasti šķiet tādi kā armijas modeļi – stalti, glīti, skaistos mundieros, māk labi defilēt un stāvēt godasardzē. Bet – kas tad tie par karavīriem, ja tā padomā... Īstenība ir pavisam citāda.

Daudzi un dažādi uzdevumi

Ar Štāba bataljona karavīriem tiekamies Siguldas novada Allažu pagastā, kur norisinās Apvienotā štāba mācības „Kristaps 2011”. Šo mācību laikā Štāba bataljons nodrošina Apvienotā štāba komandpunkta izvēršanu ārpus dislokācijas vietas – gādājot par tā sakaru un informācijas sistēmu darbību, drošību un apsardzi, administrēšanu un apgādi, tādēļ darba pilnas rokas ir visiem Štāba bataljona specialitāšu pārstāvjiem.

Šo mācību laikā notiek arī bataljona iekšējās mācības. Štāba bataljona sastāvā ietilpst dažādas apakšvienības – Godasardzes rota, Štāba un apgādes rota, Radiosakaru rota, Radioreleju rota, Medicīnas vads, Sakaru un informācijas sistēmu atbalsta centrs un NBS orķestris.

Tieši tāpat kā jebkura cita NBS regulāro spēku un Zemessardzes vienība, arī Štāba bataljons pilda krietni vairāk nekā vienu funkciju. Štāba bataljons ir vienība, kura miera laikā piedalās valsts un NBS reprezentācijas pasākumos un pilda godasardzes funkcijas. Miera laikā bataljona karavīri sniedz atbalstu Apvienotajam štābam, nodrošinot ar nepieciešamajām sakaru un informācijas sistēmām, lai Apvienotais štābs varētu sekmīgi vadīt regulāro spēku un Zemessardzes vienības, kā arī ikdienā pilnveido savas kaujas spējas, kas sagatavo karavīrus darbam krīzes situācijās. Krīzes un kara laikā Štāba bataljona karavīriem jāsniedz atbalsts Apvienotajam štābam, darbībā ārpus pastāvīgās dislokācijas vietas nodrošinot – nepieciešamo sakaru un informācijas sistēmu un datu pārraides funkcionēšanu, šo sistēmu un personālsastāva fizisko drošību, apgādes un medicīnas atbalstu, apsardzi un transportēšanu.

 

Attēlā pa kreisi - Mediķu uzraudzībā karavīri mācībās sniedz pirmo palīdzību "ievainotam" kareivim, kurš uzdevuma laikā pamanījies "savainot kāju". Šis kareivis izrādījies arī lielisks aktieris un ir ļoti labi iejuties lomā. Pa labi - Gravas forsēšana ar virvju palīdzību bija viens no fiziski smagākajiem pārbaudījumiem mācībās "Karavīru taka".

Štāba bataljona karavīri, tāpat kā citu vienību karavīri, dodas starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās ārpus mūsu valsts robežas.

Tieši ar savām prasmēm nodrošināt patiešām kvalitatīvus sakarus bataljona speciālisti ir slaveni ne tikai Latvijā. Štāba bataljona sakaru apakšvienības šogad kā jau katru gadu piedalījās NATO starptautiskajās sakaru mācībās „Combined Endeavor” Vācijā, kurās tika pārstāvētas 47 valstis, stāsta Radiosakaru rotas komandieris štāba virsseržants Andris Lapsa. Šo mācību laikā dalībvalstu komandas testē sakaru aparatūru, tās iespējas un savstarpējās sadarbības modeļus. Līdzīgi kā vairākus iepriekšējos gadus, arī šogad Latvijas speciālisti no Štāba bataljona sakaru apakšvienībām piedalījās mācībās ar savu tehniku un, tāpat kā iepriekš, pildīja mācību tīkla galvenās stacijas funkcijas. Sakaru apakšvienības pierādīja savas profesionālās spējas un tika augstu novērtētas no mācību organizatoriem. Nākamajā gadā, uzsver štāba virsseržants Andris Lapsa, bataljona sakaru apakšvienībām plānots mācībās piedalīties jau kā daļai no organizatoriem tehniskā atbalsta jautājumos, ne vairs kā dalībniekiem.

Radioreleju rota un Sakaru un informācijas sistēmu atbalsta centrs nodrošina NBS Apvienotā štāba datu tīklu un tā aizsardzību, kā arī datu plūsmu starp vienībām gan ikdienā, gan mācību laikā, stāsta Štāba bataljona Radioreleju rotas komandieris kapteinis Jānis Prāvs.

Prasmes pilnveido arī „karstajos punktos”

„Bataljona līmeņa mācības mēs plānojam un realizējam divas reizes gadā un tad cenšamies dabūt ārā no pastāvīgiem izvietojumiem maksimāli iespējamo personālsastāva skaitu,” stāsta NBS Štāba bataljona komandieris Igors Kļaviņš. „Protams, mēs neesam Kājnieku bataljons un nevaram dabūt ierindā 100% personālsastāva, jo neatkarīgi no notiekošā mums 24 stundas diennaktī jānodrošina sakari starp NBS vienībām, tieši tāpat turpinās protokola ceremoniālās un godasardzes funkcijas arī mācību laikā. Tomēr visi, kuri var piedalīties, mācībās arī piedalās.”

Šīs mācības arī ir vislabākā iespēja pierādīt, ka Štāba bataljona karavīri ne par mata tiesu nav sliktāki par citu NBS vienību karavīriem. Drīzāk jau otrādi, jo viņiem jāspēj noturēt līmenī gan diezgan specifiskās un sarežģītās zināšanas, kas nepieciešamas tiešo dienesta pienākumu pildīšanai, gan militārās zināšanas, gan arī fiziskā kondīcija.

„Runājot par mūsu uzdevumiem un funkcijām, galvenās ir divas – Apvienotā štāba darbības nodrošināšana un valsts un bruņoto spēku militāro ceremoniju nodrošināšana. Pēdējā ir plašākai sabiedrībai redzamākā mūsu darba daļa, taču visu līmeņu sakaru un informācijas tehnoloģiju nodrošinājums un to drošība, kas savukārt ir mūsu darba neredzamā daļa, savā būtībā ir nozīmīgāka tieši no bruņoto spēku pamatuzdevuma viedokļa,” skaidro bataljona komandieris. „Bataljona atbildības spektrs ir ļoti plašs. Mums ir ļoti daudz dažādu uzdevumu, bieži diametrāli pretēji savā būtībā.

No malas droši vien var šķist, ka mūsu uzdevumu loks ir ierobežots un galvenokārt asociējas ar militārajām ceremonijām, taču bataljonā dien milzīgs specialitāšu skaits

– mums ir ne tikai Godasardzes rotas karavīri, bet arī sakarnieki, infotehnologi, mediķi, mūziķi, tehniķi, izlūki, pavāri, mehāniķi, sagādnieki un daudzi citi speciālisti.”

„Pirms vairākiem gadiem mūsu jaunāko komandieru – instruktoru kvantitāte un kvalitāte bija problemātiska un tālu no vēlamā. Nu jau aptuveni piecu gadu laikā paši esam izaudzinājuši, izskolojuši jaunu paaudzi,” secina bataljona komandieris. Ļoti laba lieta ir pirms vairākiem gadiem aizsāktā instruktoru rotācija no Sauszemes spēku vienībām. „Nenoliedzami, tā ir neatsverama prakse mūsu karavīriem, kas gan paaugstina kaujas iemaņas, gan dod labu pieredzi,” atzīst majors I.Kļaviņš. Kopš 2008.gada Štāba bataljona karavīri vienas kājnieku nodaļas sastāvā piedalās arī starptautiskajās operācijās. Trīs nodaļas jau bijušas „karstajos punktos”. „Mēs noteikti gribam turpināt šo praksi un izmantosim visas iespējas, lai to darītu. Es noteikti gribu pateikties mūsu kolēģiem no Sauszemes spēkiem, kas mums noticēja un deva šo iespēju,” saka Štāba bataljona komandieris.

„Karavīru taka”

Jau vairākus gadus pēc kārtas NBS Štāba bataljonā tiek organizēts kājnieku nodaļas līmeņa pārbaudes vingrinājums – „Karavīru taka”.

Vingrinājumā piedalās vairāku Štāba bataljona apakšvienību nodaļas savu komandieru vadībā. „Karavīru takā” tiek novērtētas karavīru gada garumā apgūtās gan individuālās, gan kolektīvās zināšanas, prasmes un iemaņas.

„Karavīru takā” testēsim visas karavīriem nepieciešamās iemaņas – šķēršļu pārvarēšanu, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, sakaru nodrošināšanu, mīnu lauka šķērsošanu un daudz ko citu. Pavisam „Karavīru takā” nodaļām būs jāiziet 12 mācību vietas – ierodoties konkrētajā vietā, karavīri saņems uzdevumu, un tad noteiktā, fiksētā laikā tas būs jāizpilda. Kā – tas ir pašas nodaļas ziņā. Būtiska loma te ir kaprālim – nodaļas vadītājam, kas ir savas nodaļas mugurkauls – satur to kopā un ļauj darboties efektīvi,” uzsver bataljona komandieris majors I.Kļaviņš.

 

Attēlā pa kreisi - NBS Štāba bataljona komandieris majors Igors Kļaviņš atzīst, ka pēdējo gadu laikā bataljona personālsastāvs ir būtiski kvalitatīvi audzis. Pa labi - Kombinētās šķēršļu joslas pārbaudījums - traktora riepas pārvietošana - prasa gan fizisko spēku, gan labu sadarbību.

Ierodoties „Karavīru takas” norises vietā, virsseržants Aldis Augstkalns, bataljona virsseržanta pienākumu izpildītājs, pastāsta par uzdevumu izpildes nosacījumiem. „Karavīru taka” sastāv no 12 dažādiem uzdevumiem ar atšķirīgu sarežģītības pakāpi. Nodaļas, dodoties no viena uzdevuma uz otru – orientējas. Kādā secībā un kā paveikt paredzētos 12 uzdevumus, tas ir tikai un vienīgi nodaļas komandiera ziņā. Ierodoties uzdevuma vietā, katrai nodaļai tiek atvēlētas ne vairāk par 20 minūtēm tā izpildei. Kopējās trases garums apvidū ir apmēram 15 km. Veiksmīgai izpildei karavīriem nepieciešamas gan labas militārās zināšanas un fiziskā sagatavotība tādos uzdevumos kā „Uguns punkta iznīcināšana”, „Sakari”, „Pirmā palīdzība nelaimes gadījumā cietušajam un evakuācija”, „AMII”, „Ieroču salikšana,” gan erudīcija tādos kā „Aerofoto”, gan iemaņas „Ugunskura iekurināšanā” un fiziskais spēks „Šķēršļu joslas” un „Ūdensšķēršļa” pārvarēšanai.

„Karavīru taka” nav viegls pārbaudījums, un tādai tai arī nav jābūt – te tiek vētītas katra Štāba bataljona karavīra spējas un prasmes. Un katra atsevišķa karavīra zināšanas un fiziskās spējas kopsummā arī rada to vērtību, ko mēs apzīmējam ar vārdiem – Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljons.

Toms Trauberts, Tēvijas Sargs
Normunds Mežiņš, RJC

Dalies ar šo ziņu