Aktuāli

Aizsardzības ministrija Ādažu domei atvēlēs līdzekļus vietējās infrastruktūras sakārtošanai

Nozares politika
LETA
Image
Ādaži
Foto: srž. Ēriks Kukutis/Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrija atvēlēs 1,3 miljonus eiro Ādažu domei autoceļa atjaunošanai un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanai, lai uzlabotu piekļuvi militārajai bāzei un poligonam, šādu lēmumu valdība pieņēma 6. oktobrī.

Lai uzlabotu piekļuvi militārajai bāzei un poligonam, Ādažu novada domei no AM budžeta plānots atvēlēt ne vairāk kā vienu miljonu eiro pašvaldības autoceļa "Mežaparka ceļš" posma no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam pārbūvei. Savukārt, lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu, pašvaldībai plānots piešķirt 300 000 eiro.

Ņemot vērā Ādažu militārās bāzes un poligona attīstību, profesionālā dienesta karavīru skaita pieaugumu un militāro mācību norises biežumu, kopš 2017. gada ir palielinājusies notekūdeņu plūsma no Ādažu militārās bāzes un poligona. Papildus arī Ādažu novadā ir vērojama iedzīvotāju skaita palielināšanās un rūpniecisko projektu plānošana un projektēšana, kas palielina notekūdeņu plūsmu.

Turpinot palielināties notekūdeņu plūsmām, pastāv augsts risks, ka noteiktās dienās pašvaldības iekārtas nespēs attīrīt notekūdeņus atbilstošā kvalitātē, tādējādi būtiski paaugstinot riskus, kas ir saistīti ar nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē.

Savukārt Mežaparka ceļu izmanto ne tikai armijas transports, bet arī vietējie iedzīvotāji, lai piekļūtu saviem īpašumiem. Laika gaitā transporta slodzes un atmosfēras nokrišņu ietekmē brauktuves segumā ir izveidojušās bedres un plaisas, kas pasliktina pārvietošanās kvalitāti, tāpēc ir jāveic atjaunošanas darbi.

Dalies ar šo ziņu