Foto: Patruļkuģu eskadras militārās mācības “Pbex 21”