Izglītība

Ja pagājušā gada deviņdesmito gadu beigās Baltijas aizsardzības koledža bija vien Rietumvalstu veidots projekts Baltijas virsnieku apmācībai, tad kopš visu trīs valstu pievienošanās NATO tā kļuvusi par nopietnu starptautisku izglītības iestādi. Tagad koledžas mērķi ir daudz ambiciozāki – sagatavot personālu, kas NATO sistēmā spēj iedarbināt Vašingtonas līguma 5. pantu un vadīt procesus pēc tā, bet arī dot pienesumu tādu partnervalstu kā Ukrainas aizsardzības sistēmas pārmaiņu procesā. Par iecerēm plašāk portālam “Sargs.lv” stāsta Baltijas Aizsardzības koledžas komandants ģenerālmajors Andis

Lasīt vairāk

Lai valsts aizsardzības mācības pasniegšanai visās Latvijas skolās sagatavotu atbilstošas kvalifikācijas pedagogus, jau šoruden Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā plāno uzņemt pirmos studentus jaunā profesionālā bakalaura izglītības studiju programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”. To absolvējot, jaunais speciālists mācību iestādē varēs pasniegt divus priekšmetus –  gan sportu, gan valsts aizsardzības mācību.

Lasīt vairāk

Jau divus mācību gadus vairākās Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. un 11. klasēs kā izvēles priekšmetu jaunieši var apgūt valsts aizsardzības mācību. Pagaidām tas ir tikai pilotprojekts, kurā šīs skolas pieteikušās brīvprātīgi. Taču jau no 2024. gada plānots, ka valsts aizsardzības mācība skolu programmās būs obligāts mācību priekšmets.

Lasīt vairāk