Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Aktuālais foto
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Garnizonu izvietojums
Garnizonu izvietojums

Garnizons ir teritorija, kurā ietilpst viena, vai vairākas blakus esošās apdzīvotās vietas, kurām ir militāra, saimnieciska, kultūras vai cita nozīme Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildē.

Garnizonu vada garnizona priekšnieks, kuru ieceļ amatā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli.

Garnizona dienesta uzdevumi ir vadīt vienkopus izvietoto garnizona vienību sadarbību, nodrošināt militāro disciplīnu un uzturēt militāro kārtību garnizonā, organizēt militāro ceremoniju un citu pasākumu norisi, kā arī organizēt civilmilitāro sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm un citām institūcijām.

Garnizona teritorijā esošās vienības iesaistās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamo pasākumu veikšanā ārkārtējās situācijās.

 

Garnizons

Garnizona priekšnieks

Garnizona komendants

Aizkraukles garnizons (Aizkraukles, Neretas, jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru novadi)

Zemessardzes 3. Latgales brigādes

55. kājnieku bataljona komandieris

-

Alūksnes garzinons (Alūksnes pilsēta)

Kājnieku skolas komandieris

-

Balvu garnizons (Alūksnes, Balvu, Apes, Viļakas, Rugāju, Baltinavas novadi)

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes

31. kājnieku bataljona komandieris

-

Bauskas garnizons (Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novadi, Ķeguma novads Daugavas kreisajā krastā)

Zemessardzes 1. Rīgas brigādes

53. kājnieku bataljona komandieris

-

Cēsu garnizons (Cēsu pilsēta, Cēsu, Limbažu, Salacgrīvas, Lielupes, Līgatnes, Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Saulkrastu, Sējas, Inčukalna, Siguldas novadi)

Instruktoru skolas komandieris

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes

27. kājnieku bataljona komandieris

Daugavpils garnizons (Daugavpils pilsēta, Daugavpils, Ilūkstes novadi)

Zemessardzes 3. Latgales brigādes

34. kājnieku bataljona komandieris

-

Dobeles garnizons (Dobeles, Tukuma, Engures, Kandavas, Jaunpils, Auces, Tērvetes novadi)

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes

51. kājnieku bataljona komandieris

-

Gulbenes garnizons (Gulbenes, Madonas, Cesvaines, Lubānas novadi)

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes

25. kājnieku bataljona komandieris

-

Jēkabpils garnizons (Jēkabpils pilsēta, Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Jēkabpils, Varakļānu novads)

Zemessardzes 3. Latgales brigādes

56. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris

-

Jelgavas garnizons (Jelgavas pilsēta, Jelgavas, Ozolnieku novads)

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes

52. kaujas atbalsta bataljona komandieris

-

Jūrmalas garnizons (Jūrmalas pilsēta, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones novadi)

Zemessardzes 1. Rīgas brigādes

17. kaujas atbalsta bataljona komandieris

-

Kuldīgas garnizons (Kuldīgas pilsēta, Kuldīgas, Alsungas, Skrundas, Saldus, Brocēnu novadi)

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes

45. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris

Liepājas garnizons (Liepājas pilsēta, Pāvilostas, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Rucavas novadi)

Jūras spēku komandieris

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes

44. kājnieku bataljona komandieris

Lielvārdes garnizons (Lielvārdes aviācijas bāze)

Gaisa spēku komandieris

-

Rēzeknes garnizons (Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, izņemot Freimaņu pagastu, Maltas, Pušas, Mākoņkalna, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Viļānu novadu)

Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris

Zemessardzes 3. Latgales brigādes

32. kājnieku bataljona komandieris

Ogres garnizons (Ogres, Īkšķiles, Ērgļu, Mālpils novadi, Ķeguma novads Daugavas labajā krastā, izņemot Rembates pagastu)

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes

54. kaujas atbalsta bataljona komandieris

-

Preiļu garnizons (Preiļu, Līvānu, Vārkavas, Riebiņu, Aglonas, Krāslavas, Dagdas novads, Rēzeknes novada Freimaņu pagasts, Maltas, Pušas, Mākoņkalna pagasts)

Zemessardzes 3. Latgales brigādes

35. kājnieku bataljona komandieris

-

Valmieras garnizons (Valmieras pilsēta, Kocēnu, Beverīnas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Burtnieku, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Alojas novads, Salacgrīva un daļa Salacgrīvas novada, Ainažu pagasts)

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes

22. kājnieku bataljona komandieris

Ādažu garnizons (Ādažu bāze un poligons, Ādažu, Carnikavas, Ropažu, Stopiņu, Salaspils, Garkalnes novadi)

Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris

Zemessardzes 1. Rīgas brigādes

19. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris

Rīgas garnizons (Rīgas pilsētas Centra, Kurzemes, Ziemeļu rajons, Zemgales, Vidzemes, Latgales priekšpilsētas)

Zemessardzes komandieris

Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieris

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473