Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija
Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija

Centrālā medicīnas ekspertīzes komisija ir Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienība, kura tieši pakļauta NBS komandierim.

Adrese:    Hipokrāta iela 2, Rīga, LV 1038
                 tel. 67042436
Komisijas priekšsēdētājs majors S.Stepiņš  

Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija organizē un veic neatkarīgu medicīnisko pārbaudi karavīriem, zemessargiem un rezerves karavīriem nosakot slimību, ievainojumu, kontūziju, traumu vai sakropļojumu cēlonisko sakarību ar kaujas uzdevumu veikšanu, dienesta pienākumu pildīšanu vai atrašanos dienestā karavīriem, zemessargiem, rezerves karavīriem un militārajiem darbiniekiem, kuri piedalījušies starptautiskās operācijās, nosaka karavīra, kurš piedalījies starptautiskā operācijā, slimības, ievainojuma, kontūzijas, traumas vai sakropļojuma cēlonisko sakarību ar dienesta pienākumu pildīšanu nāves gadījumā. 

Vada un kontrolē Nacionālo bruņoto spēku sastāvā esošo vai ar līgumu saistīto ārstniecības iestāžu medicīnisko komisiju darbu un sniedz tām palīdzību. 

Izskata Nacionālo bruņoto spēku pakļautībā esošo vai ar līgumu saistīto ārstniecības iestāžu medicīnisko komisiju lēmumu atbilstību medicīniskās pārbaudes regulējošiem tiesību aktiem un pārskata bruņoto spēku medicīnisko komisiju lēmumus (pēc NBS vienības komandiera vai pārbaudītās personas pieprasījuma vai veicot kontroli). 

Izskata ziņojumus un sūdzības un pieņem pilsoņus medicīniskās pārbaudes jautājumos, apkopo un analizē šo informāciju, kā arī pārbauda, apkopo un analizē citu Nacionālo bruņoto spēku medicīnisko komisiju darbu. 

Kopā ar Nodrošinājuma pavēlniecības Militārā nodrošinājuma centru un citiem speciālistiem izstrādā un ievieš medicīniskās pārbaudes reglamentējošus dokumentus, medicīniskajām pārbaudēm pakļauto personu medicīniskās izmeklēšanas metodiku, medicīniskos kritērijus racionālai personu sadalei pa Nacionālo bruņoto spēku veidiem un militārajām specialitātēm.

Organizē un pārrauga no dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļināto karavīru ārstēšanu un rehabilitāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473