Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības
Vienības

Nacionālie bruņotie spēki ir militāro formējumu kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa.

Organizatoriskajā struktūrā visi militārie formējumi veido savstarpēji saistītus un pakārtotus līmeņus un šādu militāro formējumu hierarhiju:
- vienības (brigāde, pavēlniecība, flotile, bāze, bataljons, centrs, skola);
- vienību štābi un to struktūrvienības (departaments, pārvalde, daļa, nodaļa, birojs, sektors);
- apakšvienības (rotas, vadi, nodaļas un tiem pielīdzinātās apakšvienības).

Vienība ir militārais formējums, kuram ir patstāvīga vadība un apstiprināts štats, bet apakšvienība - militārais formējums vienības sastāvā.

Atkarībā no veicamajiem uzdevumiem vienības (apakšvienības) iedala:
- kaujas vienība (apakšvienība) – vienība (apakšvienība), kas paredzēta un apmācīta kaujas uzdevumu izpildei un tiešam kontaktam ar iespējamo pretinieku;
- kaujas atbalsta vienība (apakšvienība) – vienība (apakšvienība), kuras primārā funkcija ir tieša atbalsta sniegšana kaujas vienībām kaujas uzdevumu izpildes laikā;
- kaujas nodrošinājuma vienība (apakšvienība) – vienība (apakšvienība), kura kaujas vienībai nodrošina materiāli tehnisko atbalstu kaujas uzdevumu izpildes laikā.

 

 

 

Foto no Jaunsardzes un informācijas centra arhīva

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473