Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Pamatprasības un pieteikšanās kārtība
Apmācības kurss un sociālās garantijas
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / NBS rezerve / Rezervistu apmācība brīvprātīgai ieskaitīšanai rezerves karavīros / Apmācības kurss un sociālās garantijas
Apmācības kurss un sociālās garantijas

Latvijas pilsonis, kurš atbilst personālsastāva komplektēšanas noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, (rezervists) var brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apgūt noteiktu militārās apmācības kursu, pēc kura pabeigšanas tiek ieskaitīts rezervē rezerves karavīra statusā.

 

Rezervistu militārās apmācības kursa apraksts

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatu kursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, šaušanas apmācība, normatīvie akti, lauka administrācija, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās, sakaru apmācība un medicīna, bet  kolektīvās apmācības līmenī - lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī. Rezervists apgūst arī pamatus vienā no specialitātēm, piemēram, radiostaciju “Harris” sakarnieks, granātšāvēju “AT-4” un “Carl Gustaf” operators, ložmetēju “KSP 58B” un “Browning” ložmetējnieks, tā palīgs, kā arī specialitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu (individuālā līmenī).

Apmācība norit klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot teorētiskās un praktiskās ieskaites.

2018. gadā rezervistu militārās apmācības kursā (piloprojektā) tika plānota līdz 50 rezervistu apmācība. Apmācībai pieteicās 97 rezervisti, bet pēc atlases to sāka 40 rezervisti. Savukārt kursu sekmīgi pabeidza 38 rezervisti. Apmācības noslēgumā viņi jau kā rezerves karavīri Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes sastāvā piedalījās militārajās mācībās “Namejs 2018”.

Turpmākais rezervistu apmācības kursa biežums un apmācāmo skaits būs atkarīgs no rezervistu intereses par iespējām brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzībā un apgūt militārās iemaņas, kas nepieciešamas rezerves karavīram.

 

Rezervistu militārās apmācības kurss 2019. gadā

 

Nr.

p.k.

Datums

Apmācāmo skaits

Pieteikšanās datums

1.

Informācija tiks precizēta* 

 

 

 

 

 

 

 *- Informācija atjaunota 2018. gada 24. augustā

Sociālās garantijas

Militārās apmācības laikā:
1) rezervists pilda aktīvo dienestu, viņam ir karavīra statuss un mācību laiks tiek ieskaitīts viņa izdienas stāžā;
2) rezervistu nodrošina ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos — teltī;
3) uz rezervistu attiecas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, kas nosaka izmaksājamā pabalsta apmēru karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma vai nāves gadījumā;
4) rezervistam tiek nodrošināta karavīra uzturdeva, formas tērps un nepieciešamais inventārs;
5) rezervistam par katru militāro mācību dienu izmaksā kompensāciju. Kareivis par vienu dienu saņem 26 eiro. Izmaksājamai kompensācijai netiek piemēroti nodokļi. Kompensāciju izmaksā ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām.

Turpmākā dienesta gaita

Sekmīgi apgūstot militārās apmācības kursu, rezervists dod karavīra zvērestu, saņem rezerves karavīra apliecību un mobilizācijas norīkojumu un tiek ieskaitīts bruņoto spēku rezervē rezerves karavīra statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīra pienākumus:
1) ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
2) ierasties uz medicīnisko pārbaudi pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
3) saglabāt un pilnveidot nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību;
4) mobilizācijas gadījumā izpildīt Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteikto.

Neskaidrību gadījumā sazinies ar Rezerves personāla uzskaites sektoru, zvanot uz tālruņa numuru 67800270 vai rakstot uz e-pasta adresi rezervists@mil.lv.

Izmanto iespēju brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzībā! Sargāsim ģimeni, tautu un valsti kopā

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473