Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Pamatprasības un pieteikšanās kārtība
Apmācības kurss un sociālās garantijas
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / NBS rezerve / Rezervistu apmācība brīvprātīgai ieskaitīšanai rezerves karavīros
Rezervistu apmācība brīvprātīgai ieskaitīšanai rezerves karavīros

Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotajiem spēkiem miera laikā jāuztur 3000 militāri sagatavotus rezerves karavīrus.

Lai paaugstinātu vispārējās kaujas spējas, palielinot militāri sagatavotu rezerves karavīru skaitu, no 2017. gada 13. decembra, kad stājās spēkā grozījumi Militārā dienesta likumā, Latvijas pilsonis (rezervists) var brīvprātīgi pieteikties dienestam bruņoto spēku rezervē, tas ir, ieskaitīšanai rezerves karavīros, pirms tam sekmīgi apgūstot militārās apmācības kursu, jo rezervistam nav iepriekšējās militārās sagatavotības vai viņš savulaik ir dienējis Latvijas Republikas obligātajā militārajā dienestā. Līdz šim rezervistu aktīvajā dienestā varēja iesaukt tikai mobilizācijas gadījumā, bet militārās iemaņas viņš varēja apgūt, tikai iestājoties profesionālajā militārajā dienestā vai dienestā Zemessardzē.

Līdz ar grozījumiem likumā ieskaitīšanai rezerves karavīros pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas brīvprātīgi var pieteikties arī jaunsargi.

Rezervistu apmācība ieskaitīšanai rezerves karavīros

Latvijas pilsonis, kurš atbilst personālsastāva komplektēšanas noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, (rezervists) var brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apgūt noteiktu militārās apmācības kursu.

Kārtību, kādā organizē brīvprātīgo militāro apmācību, kā arī materiāltehnisko, finansiālo un apgādes nodrošinājumu nosaka aizsardzības ministrs. Mācību laiku un vietu nosaka Nacionālo bruņoto spēku komandieris.

Jaunsargu apmācība ieskaitīšanai rezerves karavīros

Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas jaunsargs, kas atbilst personālsastāva komplektēšanai noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, var brīvprātīgi apgūt aizsardzības ministra apstiprinātu jaunsargu interešu izglītības programmas speciālo kursu. Pēc šā kursa noslēguma pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas jaunsargs dod zvērestu, viņu ieskaita Nacionālo bruņoto spēku rezervē un viņam piešķir kareivja dienesta pakāpi.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473