Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Kandidātu atlase
Pieņemšana profesionālajā dienestā
Profesionālā dienesta līgums
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Rekrutēšana / Personālsastāva komplektēšana / Pieņemšana profesionālajā dienestā
Pieņemšana profesionālajā dienestā

Atlasi izturējušam kandidātam izsniedz un kandidāts izpilda iesniegumu par pieņemšanu profesionālajā dienestā.

Aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks) ar atlasi izturējušiem kandidātiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu par profesionālo dienestu. Līgumā nosaka sešu mēnešu pārbaudes laiku.

Kandidātam ar norīkojumu ierodoties NBS vienībā, izdod pavēli par pieņemšanu profesionālajā dienestā, uzņemšanu visa veida apgādē un ieskaitīšanu vienības personālsastāvā. Karavīra dienests sākas ar dienu, kad viņš ir ieskaitīts vienības personālsastāvā.

Profesionālajā dienestā pieņemtajai personai, kura iepriekš nav dienējusi, reizē ar pieņemšanu dienestā vienības komandieris piešķir pirmo karavīra dienesta pakāpi kareivis (Jūras spēkos – matrozis).

Ja karavīrs pārbaudes laikā nav apguvis noteikto mācību programmu vai neatbilst profesionālā dienesta prasībām, viņu atvaļina no dienesta kā pārbaudes laiku neizturējušu.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473