Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Kandidātu atlase
Pieņemšana profesionālajā dienestā
Profesionālā dienesta līgums
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Rekrutēšana / Personālsastāva komplektēšana / Kandidātu atlase
Kandidātu atlase
 • Pieteikties profesionālajam dienestam vai studijām aizsardzības akadēmijā vari, izvēloties vienu no sev piemērotākajiem veidiem:


  1. Elektroniski aizpildot pieteikuma anketu profesionālajam dienestam, kas atrodas sadaļā “Informācija”. Aizpildīto anketu nosūti Rekrutēšanas un atlases centram uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv. Anketu aizpildot elektroniski, tā nav jāparaksta – parakstīt to varēs, pirmo reizi ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā.
  2. Ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9. Apmeklētāju pieņemšana notiek darba dienās no plkst.9. līdz plkst.16.
  3. Ierodoties jebkurā regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā. Apmeklētāju pieņemšana notiek darba dienās no plkst.9. līdz plkst.16.

  Pēc kandidāta pieteikuma anketas saņemšanas, Rekrutēšanas un atlases centrs veiks kandidāta sodāmības pārbaudi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra reģistrā. Ja tajā būs dati par kandidāta sodāmību, kuras dēļ kandidātu nevar pieņemt dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā, atlases procedūra ar kandidātu netiks sākta.


 • Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

  Kandidāts uz savā pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru saņems informāciju no rekrutēšanas speciālista par ierašanos Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, lai turpinātu atlases procesu.

  Pirms ierašanās Rekrutēšanas un atlases centrā, kandidātam patstāvīgi jāapmeklē psihiatrs, narkologs un ģimenes ārsts, lai sagatavotu nepieciešamās medicīniskās izziņas.

  Sadaļā "Informācija" kandidātam jāizdrukā pieprasījumu narkologam, psihiatram un ģimenes ārstam, jāaizpilda nepieciešamā informācija un jāiesniedz psihiatriskajā un narkoloģiskajā iestādē, kā arī ģimenes ārstam. Ievēro! Izmeklēšanas rezultāti ir derīgi vienu mēnesi.

  Pēc medicīnisko izziņu saņemšanas kandidātam jāierodas Rekrutēšanas un atlases centrā, līdzi ņemot vēl arī šādus dokumentus:

  1) Latvijas Republikas pilsoņa pasi vai elektroniskās identifikācijas karti (eID);
  2) aizpildītu autobiogrāfiju (CV);
  3) civilo un militāro izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus;
  4) iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinošus dokumentus;
  5) agrāk piešķirto dienesta (t.sk. speciālo) pakāpju apliecinošus dokumentus;
  6) valsts valodas prasmes pakāpi apliecinošu dokumentu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

 • Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

  Kandidāts, pēc uzaicinājuma ierodoties Rekrutēšanas un atlases centrā un līdzi ņemot 2.solī norādītos dokumentus, saņems norīkojumu uz Medicīnas nodrošinājuma centru Rīgā, Ezermalas ielā 8, veselības stāvokļa pārbaudei. Uz veselības pārbaudi kandidātam jāierodas ar aizpildītu veselības aptaujas anketu.

  Pēc veselības stāvokļa pārbaudes, kandidāts ar medicīniskās komisijas izsniegto slēdzienu atkārtoti ierodas Rekrutēšanas un atlases centrā. Ja slēdziens ir atbilstošs prasībām, kādas noteiktas dienestam bruņotajos spēkos, atlases procedūra ar kandidātu tiks turpināta, bet ja neatbilstošs - atlase tiks pārtraukta.

 • Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

  Kad kandidāts sekmīgi pabeidzis veselības stāvokļa pārbaudi, Rekrutēšanas un atlases centrs organizē kandidātu psiholoģisko testēšanu un fiziskās sagatavotības pārbaudi.

  Informācija attiecas tikai uz kandidātiem studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

  Kandidāts studijām aizsardzības akadēmijā piedalās divu dienu atlases procesā, kura laikā tiek vērtētas kandidāta personiskās un psiholoģiskās īpašības.

 • Informācija attiecas gan uz kandidātiem profesionālajam dienestam, gan studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

  Pēc sekmīgas atlases pārbaudījumu nokārtošanas, kandidāts konkursa kārtībā tiek nominēts uz profesionālo dienestu vai studijām Nacionālās aizsardzības akadēmijā, un ar kandidātu tiek parakstīts profesionālā dienesta līgums.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473