Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Pabalsti
Kompensācijas
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Sociālās garantijas
Sociālās garantijas

Sociālās garantijas ir viens no trim elementiem, kas kopā ar darba samaksu un atvaļinājumiem veido karavīru atlīdzības sistēmu, kuru ar 01.01.2010. nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, kas izstrādāts ar mērķi, lai turpmāk šo amatpersonu atlīdzības noteikšanā tiktu ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi.

Karavīru sociālās garantijas veido pabalsti, kompensācijas un cita Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto izdevumu segšana – noteiktajā kārtībā apmaksāta veselības aprūpe.

Pabalstus veido atvaļinājuma pabalsts, izdienas pabalsts, pārcelšanās pabalsts, ievainojuma, sakropļojuma vai cita veselības bojājuma vai nāves gadījumā izmaksājamie pabalsti, pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, atvaļināšanas pabalsts un pabalsts par bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam.

Kompensācijas veido uzturdevas kompensācija, kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem,  transporta izdevumu kompensācija, kompensācija mācību izdevumu segšanai, sakaru izdevumu kompensācija, zaudējumu vai kaitējuma kompensācija, ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija,  dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija un optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija.

Papildu informāciju var karavīru sociālajām garantijām var iegūt, sazinoties ar Apvienotā štāba sociālo darbinieci, zvanot uz tālruņa numuru 67071998 vai rakstot uz e-pasta adresi elina.jurevica(at)mil.lv

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473