Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Izdienas pensija
Izdienas pensija

Tiesības uz izdienas pensiju ir militārpersonai, kurai saskaņā ar Militārpersonu izdienas pensiju likumu aprēķinātais izdienas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem, ja militārpersona nodienējusi ne mazāk kā 15 gadus, vai ja tas ir mazāks par 20 gadiem, ja militārpersona dienestu uzsākusi līdz 2004.gada 31.decembrim un nodienējusi ne mazāk kā 15 gadus vai ja militārpersona dienestu uzsākusi pēc 2005.gada 1.janvāra un nepārtraukti nodienējusi 15 gadus.

Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai, kura saņem citas valsts pensiju. Militārpersonai, kurai vienlaikus ir tiesības uz vairākām izdienas pensijām, piešķir tikai vienu pensiju pēc šīs personas izvēles. Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai, kura atvaļināta no aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta sakarā ar to, ka ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), ir izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvota, pret kuru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata vai kurai atvaļināšana no aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta piemērota kā disciplinārsods.

Izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša dienesta atalgojuma un piešķirto naudas balvu vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.

Izdienas pensiju piešķir pēc militārpersonas atvaļināšanas no aktīvā militārā vai ierindas dienesta. Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai tās apmēru groza, ja izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā karavīri ir aicināti sazināties ar Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Sociālo lietu nodaļu:
- nodaļas vadītāju Andri Jaško (tālr. 67335197),
- izdienas pensiju jautājumos ar vecāko referenti Baiba Kodolu (tālr. 67335238) vai vecāko referenti Sanita Obrumāni (tālr. 67335236),
- atvaļināto karavīru veselības aprūpes jautājumos vecāko referentu Rutu Olekšu (tālr. 67335181),
- pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem jautājumos vecāko referenti Danu Fjodorovu (tālr. 67335181 atrodas dekrētā), sazināties ar nodaļas vadītāju Andri Jaško (tālr. 67335197),  
vai ierodoties personīgi Aizsardzības ministrijas Sociālo lietu nodaļā Rīgā, K.Valdemāra ielā 10/12, katru darba dienu no plkst.8:30 līdz plkst.17, iepriekš piesakoties pa tālruni.

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473