Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Bruņoto spēku kapelāni
Kapelānu dienesta simbolika
Kapelānu dienesta vēsture
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Garīgā aprūpe / Kapelānu dienesta vēsture
Kapelānu dienesta vēsture

1993. gada 31. martā tika parakstīta vienošanās par kapelānu dienesta izveidi Aizsardzības spēkos. Līgumu parakstīja Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps J.Vanags un Aizsardzības spēku komandieris pulkvedis Dainis Turlais.

Oficiāli tika atklāta pirmā kapelāna kalpošanas vieta Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA) 1993. gada 1. septembrī, kur mācītājs Atis Vaickovskis uzsāka kapelāna dienestu bruņotajos spēkos.

Veidojot kapelānu dienestu, tika meklēts iespējami atbilstošākais modelis mūsu bruņotajiem spēkiem. Izvērtējot dažādu valstu - Vācijas, Zviedrijas, Šveices, Norvēģijas, ASV, Kanādas u.c. - bruņoto spēku kapelānu dienestu modeļus, tika izvēlēts virziens, kas atbilst profesionāla militārā dienesta modelim. 1994. gada oktobrī aizsardzības ministrs A. Trapāns apstiprināja pagaidu Kapelānu dienesta nolikumu, kurā tika noteikts kapelānu darbības mērķis, motivācija, stratēģija un funkcijas. Ar šī dokumenta apstiprināšanu Kapelānu dienesta darbība Nacionālajos bruņotajos spēkos tika noteikta arī juridiski.

1998. gada 29. maijā Mobilo strēlnieku mācību centrā Ādažos tika noslēgti Aizsardzības ministrijas un četru Latvijas vēsturiski tradicionālo konfesiju līgumi par karavīru garīgo aprūpi bruņotajos spēkos.

2001. gadā tika izstrādāta jauna virsnieku speciālistu koncepcija bruņoto spēku sistēmā, kurā ir iekļauti kapelāni, juristi, mediķi un diriģenti. Apgūstot virsnieka speciālista pamatkursu NAA vai atbilstoša ārvalstu militārā mācību iestādē, speciālisti iegūst virsnieka pakāpi.

2004. gada 2. novembrī tika atklāta Ādažu militārās bāzes kapela. Kapelu iesvētīja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīts Aleksandrs, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Jānis Šmits, toreizējais arhibīskapa vietnieks, tagad bīskaps, Pāvils Brūvers, Romas Katoliskās Baznīcas pārstāvis priesteris Andris Kravalis

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473