Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Militārās izglītības iestādes
Militārās mācības
NBS rezerves kārtējās un pārbaudes mācības
Augstskolu studentu speciālā militārā apmācība
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Personālsastāva apmācība
Personālsastāva apmācība
Informācija

Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, lai nodrošinātu viņu izaugsmes iespējas un jaunu zināšanu iegūšanu tiek piedāvātas iespējas mācīties dažādās militārajās izglītības un mācību iestādēs, kuras beidzot karavīriem tiek piedāvātas jaunas dienesta iespējas un amati, tādā veidā veicinot karavīra izaugsmi un nodrošinot Nacionālos bruņotos spēkus ar profesionālu un apmācītu personālsastāvu.

Karavīriem tiek piedāvātas iespējas mācīties un apgūt zināšanas ne tikai instruktoru sastāva apmācības kursos, bet arī virsnieku un virsnieku speciālistu apmācības programmās.

Ne tikai karavīriem ir iespēja apgūt jaunas zināšanas un mācīties militārajās mācību iestādēs, bet arī augstskolu studentiem ir iespēja mācīties šajās militārājās mācību iestādēs iegūstot militāro izglītību, ar noteikumu, ka pirms mācību uzsākšanas ir jāiestājas Zemessardzē, apgūtās militārās zināšanas ir izmantojamas dienot Nacionālo bruņoto spēku regulārajos spēkos, Zemessardzē vai Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kuras noderēs arī civilajā dzīvē.

Karavīrs beidzot Profesionālo militāro dienestu, nonākot Nacionālo bruņoto spēku rezervē var tikt iesaukts uz kārtējām, vai pārbaudes mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās.

Ja rezerves karavīrs bija virsnieku sastāva karavīrs viņu visa Profesionāla dienesta rezerves dienesta laikā var iesaukt uz mācībām ne vaiāk, kā uz 9 mēnešiem, bet viena gada laikā ne vairāk, kā uz 60 dienām. Instuktoru un kareivju sastāva karavīrus var iesaukt  uz laiku līdz 6 mēnešiem, viena gada laikā ne vairāk kā uz 30 dienām. Kā arī intervāls starp rezerves karavīru kārtējām vai pārbaudes mācībām nedrīkst būt mazāks par četriem gadiem.

 

Foto no Rekrutēšanas un jaunsardzes centra arhīva

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473