Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Uzturdeva
Formas tērps
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Apgāde
Apgāde

Mantiskās apgādes uzdevums ir nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku karavīrus ar materiālajām vērtībām un to iegādei nepieciešamajiem līdzekļiem. Materiālajās vērtībās ietilpst formas tērpi, apavi un apakšveļa, speciālais apģērbs, apavi un aizsargierīces, 

Materiālās vērtības iedalās personiskās lietošanas priekšmetos un inventāra priekšmetos. Personiskās lietošanas priekšmetus personālsastāvam izsniedz pastāvīgai lietošanai bet inventāra priekšmetus personālsastāvs lieto tikai dienesta pienākumu pildīšanas laikā.

Materiālās vērtības pēc to lietošanas laika iedalāmas trijās kategorijās: pirmā kategorija - jauni priekšmeti, kas nav bijuši lietošanā, otrā kategorija - priekšmeti, kas ir lietošanā, un priekšmeti, kas ir bijuši lietošanā un glabājas noliktavā un trešā kategorija - priekšmeti, kam ir beidzies lietošanas termiņš un kas vairs nav derīgi tālākai izmantošanai.

Personām, kurām ir nestandarta augums, organizē formas tērpu šūšanu individuālā kārtībā.

No karavīriem, kas pārtrauc aktīvo militāro dienestu pēc paša vēlēšanās, vai arī, ja ar viņiem tiek lauzts profesionālā dienesta līgums, tiek piedzīta personiskās lietošanas priekšmetu vērtība proporcionāli atlikušajam minēto priekšmetu lietošanas laikam.

Norēķini par personiskās lietošanas priekšmetu vērtības piedzīšanu izdarāmi dienā, kad karavīrs izslēgts no Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības personālsastāva sarakstiem, pamatojoties uz attiecīgās Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības komandiera pavēli.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473