Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Uzņemošās valsts atbalsts
Atbalsts civilās aizsardzības sistēmai
Starptautiskā sadarbība
Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijā
Informācija darba devējiem
Jaunatnes izglītošana
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Par NBS / Sadarbība / Uzņemošās valsts atbalsts
Uzņemošās valsts atbalsts

Uzņemošās valsts atbalsts ir civilmilitārs atbalsts, ko miera laikā, valsts apdraudējuma vai militāra iebrukuma apstākļos Latvija kā uzņemošā valsts Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) ietvaros sniedz sabiedroto valstu bruņotajiem spēkiem, kā arī NATO un Eiropas Savienības organizācijām, kuras atrodas Latvijas kā uzņemošās valsts teritorijā, veic militārās operācijas tajā vai to šķērso.

Atbildīgā institūcija uzņemošās valsts atbalsta plānošanā un nodrošināšanā ir Aizsardzības ministrija. Kopumā uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanā atbilstoši kompetencei ir iesaistītas vairāk nekā 20 institūcijas.

Nacionālie bruņotie spēki:
- atbilstoši NATO prasībām izstrādā detalizētu uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanas plānu un iekļauj to attiecīgās operācijas plānā;
  - sadarbībā ar Aizsardzības ministriju veido koordinācijas centru, lai atbalstītu plānošanas grupas darbību un veiktu uzņemošās valsts atbalsta operacionālo plānošanu;
- veic detalizētu stratēģisko punktu izpēti, lai noteiktu nosūtošās valsts bruņoto spēku izvietošanai nepieciešamos resursus, aprīkojumu un infrastruktūru;
- izstrādā galvenās un alternatīvās transporta maršrutu shēmas un nosaka nepieciešamos transporta resursus, lai nodrošinātu pārvietošanos;
- plāno pieeju visu veidu pakalpojumiem un resursiem, kas nepieciešami nosūtošās valsts bruņotajiem spēkiem;
- nodrošina sakaru un informācijas tehnoloģiju darbību atbilstoši mācību vai kaujas uzdevumu prasībām, ja nepieciešams, sadarbojoties ar Aizsardzības ministriju un Satiksmes ministriju.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473