Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Uzņemošās valsts atbalsts
Atbalsts civilās aizsardzības sistēmai
Starptautiskā sadarbība
Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijā
Informācija darba devējiem
Jaunatnes izglītošana
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Par NBS / Sadarbība / Jaunatnes izglītošana
Jaunatnes izglītošana

Jaunatnes izglītošana ― kustība “Jaunsardze”

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.

Jaunatnes izglītošanu valsts aizsardzības jomā organizē un nodrošina Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centrs, kas ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Jaunsargu mācību paraugprogramma

Lai nodrošinātu jauniešu izglītošanu valsts aizsardzības jomā, ir izstrādāta Jaunsargu mācību paraugprogramma, kuru 2008.gada 11.augustā apstiprinājis aizsardzības ministrs.

Programma tiek realizēta sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Mācību programma jauniešiem sniedz dzīvē nepieciešamas prasmes un iemaņas, veicina interesi par bruņotajiem spēkiem, popularizē dažādas militārās specializācijas.

Jaunsargi nodarbībās ne tikai apgūst tādas zināšanas un iemaņas, kuras skolā nemāca, bet var savus spēkus pārbaudīt aizraujošos pasākumos – savās jaunsargu “Vīru spēlēs”, jaunsargu nometnēs, pārgājienos un izbraucienos ar laivām, kā arī ekskursijās uz Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kur ir iespēja iepazīt karavīra īsto ikdienu.

Kā kļūt par jaunsargu?

Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam. Jaunsargam jāprot valsts valoda.

Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz noteikta parauga iesniegumu attiecīgās skolas jaunsargu instruktoram un kļūst par jaunsargu kandidātu.

Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu. Jaunsargu kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks – 3 mēneši.

Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsargu kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu:

“Es, (vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.”

Pēc solījuma pieņemšanas jaunsargu kandidāts tiek uzņemts Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību.
Jaunsargu devīze – “Augsim Latvijai!”

Plašāka informācija: http://www.jic.gov.lv 

Jaunsardze sociālajos tīklos:
https://www.facebook.com/Jaunsardze
http://www.draugiem.lv/jaunsardze/
https://twitter.com/Jaunsardze

 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473