Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Uzņemošās valsts atbalsts
Atbalsts civilās aizsardzības sistēmai
Starptautiskā sadarbība
Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijā
Informācija darba devējiem
Jaunatnes izglītošana
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Par NBS / Sadarbība / Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijā
Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijā

Ārvalstu bruņoto spēku vienības uzturas Latvijas Republikā, īstenojot sadarbību, ko paredz starptautiskie līgumi.

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņotos spēkus var iesaistīt atbalsta sniegšanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem Nacionālo bruņoto spēku likumā tiem noteikto uzdevumu izpildē. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku vienībām un to amatpersonām, sniedzot atbalstu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tiem noteikto uzdevumu izpildē, ir attiecīgās Nacionālo bruņoto spēku un to amatpersonu tiesības. Atbalsta sniegšanā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem iesaistīto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku vienību veicamos uzdevumus, to izpildes laiku, vietu un ierobežojumus nosaka Nacionālo bruņoto spēku komandieris vai viņa norīkota atbildīgā amatpersona."

Ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošās personas ir tiesīgas šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu un uzturēties tās teritorijā. Vienības komandieris (atbildīgā persona), šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, uzrāda vienības personāla sarakstu, ko apstiprinājusi Aizsardzības ministrija. Šajā sarakstā tiek izdarītas atzīmes par Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanu.

Ārvalstu bruņotajiem spēkiem jāsaskaņo ar Aizsardzības ministriju tā bruņojuma un materiāltehniskā nodrošinājuma veids un apjoms, kuru ārvalstu bruņotie spēki ievedīs Latvijas Republikā. Autotransporta līdzekļu, gaisa un jūras kuģu, kā arī kravu un bruņojuma ievešana un kontrole notiek Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Aizsardzības ministrija izsniedz ārvalstu bruņotajiem spēkiem atļauju bruņojuma ievešanai un izvešanai un veic ievestā bruņojuma uzskaiti un kontroli atbilstoši saskaņotajiem sarakstiem.

Kaujas tehniku pāri Latvijas Republikas valsts robežai un Latvijas Republikas teritorijā pārvadā nepielādētu un atsevišķi no tās munīcijas. Ja tas ir paredzēts kaujas tehnikas izmantošanas instrukcijā, šo tehniku pārvadā iepakojumā. Kaujas tehnikas bruņojuma sistēmas nodrošina pret izkustēšanos. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņotie spēki kaujas tehniku pāri Latvijas Republikas iekšējai robežai un Latvijas Republikas teritorijā drīkst pārvadāt pielādētu, lai nodrošinātu valsts apdraudējuma pārvarēšanas pasākumus un ja tas ir paredzēts kaujas tehnikas izmantošanas instrukcijā.

Kāpurķēžu tehniku Latvijas Republikas teritorijā pārvieto ar speciāliem tās transportēšanai paredzētajiem līdzekļiem, ja šī tehnika nav piemērota vai kāpurķēdes nav aprīkotas braukšanai pa ceļa asfaltbetona segumu.

Ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Vadītāja apliecība vai atļauja, kas izdota valstī, kura sūta ārvalsts bruņotajos spēkos ietilpstošo personu, tiek atzīta par derīgu attiecīgo transportlīdzekļu vadīšanai Latvijas Republikā.

Ieročus pāri Latvijas Republikas valsts robežai un Latvijas Republikas teritorijā pārvadā nepielādētus, iepakojumā un atsevišķi no to munīcijas, ja ieroču izmantošanas instrukcijā nav paredzēts citādi. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņotie spēki ieročus pāri Latvijas Republikas iekšējai robežai un Latvijas Republikas teritorijā drīkst pārvadāt pielādētus, lai nodrošinātu valsts apdraudējuma pārvarēšanas pasākumus un ja tas ir paredzēts ieroču izmantošanas instrukcijā.

Ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām laikā, kad tās uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības nēsāt un lietot šaujamieročus vienīgi dienesta uzdevumu veikšanai. Ārvalstu bruņoto spēku karavīriem laikā, kad tās uzturas Latvijas Republikā, ir tiesības nēsāt formas tērpu.

Militārās mācības un manevri notiek Latvijas Nacionālo bruņoto spēku mācību centros, poligonos un citās teritorijās. Ja mācības notiek ārpus Latvijas Nacionālo bruņoto spēku mācību centriem un poligoniem, tās jāsaskaņo ar teritorijas īpašnieku.

Foto: seržants Ēriks Kukutis

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473