Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Operācijas / Vispārīga informācija
Vispārīga informācija

Nacionālo bruņoto spēku vienības, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statūtus un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) dokumentus, piedalās starptautiskajās operācijās pēc to starptautisko organizāciju rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, kuru dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kurām sadarbojas Latvijas Republika, kā arī pēc Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) vai Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts lūguma.

Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās starptautiskajās operācijās ANO vai citas starptautiskas organizācijas apstiprināta mandāta vai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem, kā arī ar Saeimas, Ministru kabineta (MK) vai — likumā īpaši paredzētajā gadījumā — aizsardzības ministra lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās operācijās.

Lēmumu par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās pieņem Ministru kabinets. Pēc ārvalstu pieprasījuma par neatliekamās palīdzības nepieciešamību aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par atsevišķu īpaši sagatavotu Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās NATO vai ES dalībvalstīs.

Latvijas Republika var izveidot kopējas militārās vienības ar Rietumeiropas savienību un NATO, kā arī ar citām valstīm.

Nacionālo bruņoto spēku vienības saskaņā ar Saeimas lēmumu var nodot tās starptautiskās organizācijas vai valsts pārziņā, kura vada starptautisko operāciju — starptautisko operāciju veikšanai uz laiku un ar noteikumiem, ko nosaka Saeimas lēmums. Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās ātrās reaģēšanas spēkos saskaņā ar NATO vai ES dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem.

Starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos piedalās Nacionālo bruņoto spēku sastāvā esošie militārie formējumi un militārie formējumi, kas īpaši izveidoti uz operācijai vai dalībai ātrās reaģēšanas spēkos noteikto laiku. Militāro formējumu komplektē no profesionālā dienesta karavīriem, zemessargiem un militārajiem darbiniekiem. Pirms piedalīšanās starptautiskajā operācijā un ātrās reaģēšanas spēkos militārā formējuma personāls apgūst apmācības kursu.

Iepriekš militārie formējumi dalībai starptautiskajās operācijās pārsvarā tika īpaši veidoti un uz brīvprātības pamata. Patlaban, slēdzot līgumu par profesionālo dienestu, karavīrs uzņemas godprātīgi pildīt militāro dienestu arī starptautiskajās operācijās. Protams, karavīram joprojām ir iespēja atteikties no dalības operācijā un izvēlēties dienestu tādā NBS vienībā, kura nav iekļauta dalībai starptautiskajās operācijās, vai atvaļināties rezervē. Lēmums par atteikšanos karavīram jāpieņem pirms sākas apmācība dalībai operācijā.

Aizsardzības ministrija nodrošina militāro formējumu ar materiāl­tehniskajiem un finanšu resursiem. Aizsardzības ministrija var vienoties ar citas valsts aizsardzības ministriju, bruņotajiem spēkiem vai starptautisko organizāciju par militārā formējuma materiāltehnisko nodrošinājumu.

Foto no Rekrutēšanas un jaunsardzes centra arhīva

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473