Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Karavīru sastāvs
Karavīra zvērests
Karavīra statuss
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Dienests / Vispārīga informācija
Vispārīga informācija

Militārais dienests ir dienests valsts aizsardzības jomā, kuru pilda karavīrs un kurš ietver sevī aktīvo dienestu, un dienestu Nacionālo bruņoto spēku rezervē. Aktīvais dienests ir militārā dienesta tieša izpilde karavīra statusā, kas sevī ietver profesionālo dienestu, kuru Latvijas pilsonis pilda brīvprātīgi, saskaņā ar profesionālā dienesta līgumu.

Katrs karavīrs uzsākot profesionālo militāro dienestu dod karavīra zvērestu, ar kuru viņš apliecina savu vēlmi aizstāvēt valsti un pēc labākās sirdsapziņas pildīt dienesta pienākumus, un uzdevumus.

Visi karavīri dalās virsnieku, instruktoru un kareivju sastāvā. Virsnieki un instruktori dalās jaunākajos, vecākajos un augstākajos virsniekos, un instruktoros.

Katrs karavīrs, kurš uz likumīga pamata vada citu karavīru dienesta darbību ir šo karavīru tiešais komandieris, bet tie, kurus šis karavīrs vada, ir viņa padotie. Pēc pakļautības zemāko karavīra tiešo komandieri sauc par tuvāko tiešo komandieri.

Karavīrs pilda savus pienākumus saskaņā ar militārajiem likumiem un noteikumiem. Par kuru izpildīšanu karavīrs var tikt gan apbalvots, ja uzdevumi vai pienākumi ir veikti savlaicīgi, izrādot lielu iniciatīvu un atdevi, gan sodīts, ja uzdevumi netiek veikti, vai arī tiek veikti pavirši un neprecīzi.

Karavīru var apbalvot par savu pienākumu precīzu, tiešu un profesionālu izpildi, kā arī par personīgo zināšanu un iniciatīvas ieguldi uzdevumu veikšanā gan miera, gan kara laikā ar visdažādākajiem apbalvojumu veidiem, sākot no pateicībām un goda rakstiem, līdz naudas balvām un priekšlaicīgas paaugstināšanas dienesta pakāpē, ja karavīrs atbilst visām prasībām un noteikumiem nākamās pakāpes iegūšanai.

Foto no Rekrutēšanas un jaunsardzes centra arhīva
 
Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473