Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Karavīra pienākumi
Komandiera pienākumi
Aizliegumi karavīram
Karavīra tiesības
Karavīra atbildība
Karavīra apbalvošana
Militārā disciplīna
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Dienests / Karavīra pienākumi, tiesības, atbildība
Karavīra pienākumi, tiesības, atbildība

Katra karavīra pienākums ir aizsargāt savu valsti, palīdzēt nelaimē nonākušajiem, pildīt savu komandieru pavēles un rīkojumus nekavējoties un bez ierunām, kā arī aizsargāt savus komandierus kara laikā, ievērot visas likumos un reglamentos noteiktās prasības, vienmēr sekot līdzi savam ārējam izskatam, fiziskajai sagatavotībai un uzvesties tā, lai ar savu uzvedību veicinātu sabiedrības uzticību viņam, kā valsts aizstāvim.

Ikvienam karavīram ir tiesības piedalīties dažādās nepolitiskās un nevalstiskās organizācijās, kā arī dibināt tās. Kā arī karavīram ir tiesības uz reliģijas un pārliecības brīvību, kā arī karavīram ir tiesības pārsūdzēt tiesā attiecībā uz viņu pieņemtos amatpersonu lēmumus, ja tie nepamatoti ierobežo viņa tiesības vai aizskar viņa godu un cieņu, un ja viņš ir izmantojis visas iespējas apstrīdēt lēmumu pakļautības kārtībā augstākām amatpersonām, ieskaitot aizsardzības ministru.

Karavīram ir iespējas iegūt militāro izglītību, iziet visdažādākos kvalifikācijas apgūšanas vai paaugstināšanas kursus ne tikai valstī, bet gan arī ārpus tās, ja tas ir nepieciešams viņa amata pildīšanai, ar apmācību saistītos izdevumus sedz no šim mērķim paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

Karavīrs ir atbildīgs par viņa rīcībā esošajām materiālajām vērtībām, viņam uzdoto uzdevumi izpildi, militāro dienestu reglamentējošo likumu un noteikumu ievērošanu. 

Par prettiesisku rīcību karavīru sauc pie disciplinārās atbildības, administratīvās atbildības vai kriminālatbildības, no viņa piedzen atlīdzību par nodarīto materiālo zaudējumu.

Karavīra saukšana pie disciplinārās atbildības neatbrīvo viņu no iespējamās kriminālatbildības un civiltiesiskās atbildības.

 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473