Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Pakāpju iedalījums
Pakāpju piešķiršana
Pakāpju atņemšana, atjaunošana
Pakāpju pielīdzināšana
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Dienests / Dienesta pakāpes
Dienesta pakāpes

Visiem karavīriem uzsākot militāro dienestu tiek piešķirtas dienesta pakāpes. Dienesta pakāpes var tikt pielīdzinātas karavīriem kas pirms profesionālā militārā dienesta ir strādājuši vai dienējuši kādā citā valsts struktūrā ar speciālajām pakāpēm, vai citas valsts bruņotajos spēkos, ja viņi savas pakāpes var pierādīt dokumentāri un ja atbilst noteiktajai militārā dienesta pakāpei pēc militārās sagatavotības.

Dienesta pakāpes karavīriem piešķir secībā no zemākās uz augstāko, pakāpeniski. Karavīram ir tiesības iegūt nākamo dienesta pakāpi, ja karavīrs atbilst visām noteiktajām prasībām nākamās pakāpes iegūšanai un nav sodīts, vai ar spēkā esošu sodu.

Dienesta pakāpes dod iespēju karavīriem ieņemt visdažādākos amatus un specialitātes, jo lielāka ir karavīra pakāpe, jo augtāku amatu karavīrs var ieņemt, kā arī zemākas pakāpes karavīriem ir jāklausa un jāpilda pēc pakāpes augstāko karavīru likumīgās pavēles un rīkojumi.

Karavīriem ar atšķirīgām dienesta pakāpēm un amatiem ir atšķirīgs dienesta atalgojums, jo lielāka karavīram pakāpe, jo lielāks ir karavīra dienesta atalgojums.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473