Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Militārie amati
Iecelšana amatā
Atbrīvošana no amata
Atcelšana no amata
Pārcelšana
Izvērtēšana un atestācija
Komandējumi
Dienests civilās iestādēs un ārvalstīs
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Dienests / Dienesta gaita / Iecelšana amatā
Iecelšana amatā

Profesionālā dienesta karavīru amatā ieceļ tikai pēc profesionālā dienesta līguma noslēgšanas un pamatapmācības kursa sekmīgas pabeigšanas. Karavīram kas jau ir profesionālā militārā dienesta karavīrs var uzdot pildīt prombūtnē esoša vai atstādināta karavīra amata pienākumus vai pēc štata brīvo amatu uz laiku ne ilgāku par sešiem mēnešiem. Tiesības karavīram uzdot amata pagaidu pildīšanu ir vienības vai augstākam komandierim. Karavīru aizliegts iecelt amatā, kurā atrodoties viņš būtu ar savu tuāko tiešo priekšnieku radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei, vai svainībā līdz otrajai pakāpei.

Ja neparedzētu apstākļu dēļ komandieris sava tiešā amata pildīšanu ir pārtraucis un savā vietā nav iecēlis pagaidu amata izpildītāju, viņa amata pildīšanu uzņemas pēc amata vecākais un paziņo par to pakļautības kārtībā. Karavīru kas atbrīvots no amata, bet nav iecelts citā amatā un nav atvaļināts no dienesta līdz jautājuma izlemšanai par turpmāko dienestu, bet ne izlgāk par diviem mēnešiem var norīkot komandiera rīcībā bez iecelšanas amatā, saglabājot iepriekšējoalgu.

Instruktorus un kareivjus nedrīkst iecelt virsnieku amatos.

Nacionālo bruņoto spēku komandieris valsts aizsardzības interesēs var pārvietot zemessargu, kuram ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija, uz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienību, saglabājot zemessarga statusu. Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības komandieris ieceļ pārvietoto zemessargu Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienības štatu sarakstā iekļautā zemessarga amatā un nodrošina zemessarga dienesta uzdevumu izpildes un apmācību dienu uzskaiti. Šādu zemessargu var iesaistīt dienesta pienākumu izpildē uz laiku līdz 30 dienām gadā, un par šo laiku Zemessardze izmaksā zemessargam tādas pašas kompensācijas un nodrošina sociālās garantijas kā zemessargam, kuru iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē vai apmācībā līdz 30 dienām gadā.

Ja Nacionālajos bruņotajos spēkos objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nokomplektēt karavīru amatus, Nacionālo bruņoto spēku komandieris var uzdot zemessargam, kuram ir attiecīgajam amatam noteiktā izglītība un kvalifikācija, uz laiku līdz karavīra iecelšanai amatā:
1) pildīt ilgstošā prombūtnē esoša karavīra vai vakanta amata pienākumus Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienībā, izņemot komandiera (priekšnieka) amata pienākumus;
2) pildīt ilgstošā prombūtnē esoša karavīra vai vakanta amata pienākumus Zemessardzes vienībā, tajā skaitā komandiera (priekšnieka) amata, kas nav augstāks par rotas komandiera amatu, pienākumus.

Ar zemessargu, kuram uzdod pildīt ilgstošā prombūtnē esoša karavīra vai vakanta amata pienākumus, slēdz papildu līgumu. Konkrētā amata pienākumus zemessargs drīkst pildīt ne ilgāk par pusotru gadu.

Ja Nacionālajos bruņotajos spēkos objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nokomplektēt karavīra amatu, Nacionālo bruņoto spēku komandieris var slēgt profesionālā dienesta līgumu ar rezerves karavīru, kuram ir attiecīgajam amatam noteiktā izglītība un kvalifikācija, uz laiku līdz karavīra iecelšanai amatā, lai pildītu ilgstošā prombūtnē esoša karavīra vai vakanta amata pienākumus Nacionālajos bruņotajos spēkos, izņemot komandiera (priekšnieka) amata pienākumus.

Aizsardzības ministrs valsts interesēs pēc Nacionālo bruņoto spēku komandiera ieteikuma ierēdni, kurš pilda amata pienākumus Aizsardzības ministrijā vai tās padotībā esošajā iestādē un kuram ir attiecīgajam karavīra (virsnieka) amatam noteiktā civilā izglītība un kvalifikācija, var pārcelt karavīra amatā uz laiku līdz pieciem gadiem vai līdz karavīra iecelšanai amatā un uzdot pildīt ilgstošā prombūtnē (ilgāka par sešiem mēnešiem) esoša karavīra vai vakanta amata pienākumus regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā, izņemot vienības (apakšvienības) komandiera (priekšnieka) amata pienākumus.


Foto no Rekrutēšanas un jaunsardzes centra arhīva

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473