Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Dienests
Dienests

Militāro dienestu pilda karavīrs, tas sevī ietver aktīvo dienestu un dienestu Nacionālo bruņoto spēku rezervē. Aktīvais dienests ir militārā dienesta tieša izpilde kā karavīram. Par karavīru var kļūt katrs Latvijas pilsonis vecumā no 18.gadiem. Katrs karavīrs, uzsākot aktīvo dienestu, dod karavīra zvērestu un apliecina to ar savu personisko parakstu. Aktīvajā dienestā iesauktajai vai pieņemtajai personai reizē ar ieskaitīšanu vienības personālsastāvā piešķir pirmo dienesta pakāpi un amatu.

Karavīram uzsākot dienestu vienībā, tiek dotas visas iespējas uz izaugsmi, apmācību un izglītības iegūšanu. Dienesta laikā, karavīram apzinīgi pildot savus pienākumus un izrādot iniciatīvu, var tikt dota arī iespēja arī iegūt nākamo dienesta pakāpi, vai augstāku amatu.

Karavīri dalās virsnieku, instruktoru un kareivju sastāvā. Katrs pēc pakāpes augstāks karavīrs var būt par priekšnieku zemākas pakāpes karavīram, līdz ar to, karavīram kam ir zemāka pakāpe, ir jāpilda pēc pakāpes augstākā karavīra likumīgās pavēles un rīkojumi.

Ja karavīrs atbilst visām prasībām un noteikumiem nākamās pakāpes iegūšanai, viņš var tikt paaugstināts dienesta pakāpē, līdz ar to viņš var ieņemt augstāku amatu un saņemt lielāku dienesta atalgojumu. Ikvienam karavīram ir tiesības uz militāro izglītību un izaugsmi militārajā dienestā.

Militārā dienesta izpilde sevī ietver noteiktu pienākumu un uzdevumu izpildi, kas ir norādīti militārajos reglamentos un militāro dienestu regulējošos normatīvajos aktos, kā arī komandieru pavēļu izpildi. Par noteikto militārā dienesta izpildes prasību nepildīšanu karavīru var saukt pie disciplinārās atbildības un sodīt. 

Karavīrs pēc abpusējas vienošanās var lauzt līgumu pirms tā termiņa beigām, kā arī var nepagarināt līgumu pēc līguma termiņa beigām. Līgumu var arī lauzt vai nepagarināt pēc vadības iniciatīvas ja karavīrs ir veicis kādu smagu pārkāpumu, vai neatbilst kādām no militārā dienesta prasībām.

Karavīrs var tikt atvaļināts no militārā dienesta arī sasniedzot noteiktu vecumu, jo katrai dienesta pakāpei ir noteikts vecums līdz kādam var pildīt profesionālo militāro dienestu. Pēc atvaļināšanās no aktīvā militārā dienesta karavīrs turpina vēl noteiktu laiku dienestu Nacionālo bruņoto spēku rezervē, kā rezerves karavīrs. 


Foto no Rekrutēšanas un jaunsardzes centra arhīva

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473