Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Mācību vadības pavēlniecību
Militārās mācību iestādes
Sporta klubs
Publikācijas
Fotogalerija
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Instruktoru skola
Instruktoru skola

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) Instruktoru skola (turpmāk – skola) ir Ministru kabineta dibināta NBS militārās izglītības iestāde profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanai.

Skolas nosaukums ir izvēlēts, lai atspoguļotu skolas pamatuzdevumu – instruktoru apmācību.

Skolas darbības mērķis – veidojot militārās izglītības vidi, organizēt un īstenot karavīru vienotu, kvalitatīvu militāro profesionālo izglītību, kas nodrošinātu militārās profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Kopš darbības sākšanas skola veic NBS vienību instruktoru karjeras un kvalifikācijas apmācību, kā arī sagatavo jaunākā komandējošā sastāva karavīrus līdzdalībai starptautiskajās operācijās.

Skolas pasniedzēji ir atlasīti un īpaši apmācīti karavīri, ar augstu pienākuma apziņu un lojalitāti. Ar instruktoru palīdzību virsnieki vada vienības ikdienas vai kaujas uzdevumu izpildi. Instruktori nodrošina noteiktiem standartiem atbilstošu apmācību, sagatavošanu un vadību, kā arī pilda administratīvos pienākumus.

Skolā izglītošanas procesā kursantiem ir nodrošināta sakārtota mācību vide, kā arī viņi apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai pēc tam patstāvīgi spētu apmācīt personālu attiecīgajā līmenī, kā arī ieņemt instruktora amatus dažādās NBS vienībās.

 

    

Foto no Instruktoru skolas arhīva.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473